Miloš Janoušek photo 2

Miloš Janoušek

16. 7. 1952
Bratislava
Žáner:
dráma, editorská činnosť, literatúra faktu, poézia, próza, rozhlasová tvorba

Výberová bibliografia

ŠAH: Miloš Janoušek – 65 (Pripomíname si v júli). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 7 – 8, s. 311.

MAJKA, Adriána – JANOUŠEK, Miloš: pesničkár / skladateľ / spisovateľ / dramatik / zakladajúci člen TICHA a spol. (rozhovor). (2016)
https://tichoaspol.sk/ludia/milos-janousek/

FERKO, Miloš: Miloš Janoušek: Testament (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 2. 12. 2015, č. 24, s. 8 – 9.

-kz-: Za bránou (Miloš Janoušek: Testament. Stretnutie v Panta Rhei na Poštovej ulici v BA). In: Knižná revue, roč. XXV, 21. 10. 2015, č. 21, s. 2 – 3.

ANTONIČOVÁ, Mária: Rozhovor: Miloš Janoušek. In: Fandom.sk
Dostupné na http://www.fandom.sk/clanok/rozhovor-milos-janousek
http://idolov.blogspot.sk/2015/11/recenzia-testament.html

BAKOŠOVÁ, Dagmar: Divadlo, ktoré sa o seba stará (Miloš Janoušek: Štyri rozprávky Miloša Janouška v Divadle a.ha. + 18 pesničeiek na CD. In: Knižná revue, roč. XII, 15. 5. 2002, č. 10, s. 5.

In: Hudba, roč. II, č. III Q (2007), s. 105.

BUČEK, Robert: Daň vlastnej slobode.In: Slovo, 31. máj 2005.
Dostupné na http://www.noveslovo.sk/node/19837

GAJDOŠ, Martin: Mozgové šapitó (Miloš Janoušek: Vianoce v Beatleheme. In: Knižná revue, roč. XI, 12. 12. 2001, č. 25 – 26, s. 5.

DOKTOR, Vlado: (Ne)poetický debut. Miloš Janoušek: Vianoce v Beatleheme. (Recenzia). In: Rak, roč. VI, 2001, č. 4, s. 66 – 67.