Miloš Jesenský

23. 5. 1971
Čadca
Pseudonym:
Manfred Jensen

Životopis autora

Po absolvovaní štúdia na Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach pôsobil r. 1995 – 99 ako samostatný odborný pracovník Východoslov. múzea v Košiciach, od 1998 externý ašpirant Historického ústavu SAV v Bratislave, od 2001 je bibliografom v Krajskej št. knižnici v Žiline. Knižne debutoval životopisom Adolfa Hitlera Démon z iného sveta (1997). Autor kníh: Vyslanec z temnôt (2000), Štyri hodiny do stredoveku (1997), Krajina zázrakov (1998), Reálne príbehy X, Wunderland, mimozemské technológie Tretej ríše, Bohovia atómových vojen (všetky 1998), Dva mesiace v stredoveku (1999), Po stopách Indiana Jonesa a Záhady devätnásteho storočia (obe 2000). Ako knižničný pracovník v ostatnom období spracoval výberové personálne bibliografie a letáky o Ľ. Ondrejovovi, G. Björkovi, A. Lombardinim, J. Majerovi, L. Altusovi a i.