Foto www.snk.sk

Miloš Kovačka

30. 10. 1940
Sklabiňa
—  6. 8. 2019
Martin
Žáner:
odborná literatúra
Miloš KOVAČKA v r. 1954 – 57 absolvoval Jedenásťročnú strednú školu v Martine, 1957 – 60 študoval medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity F. Palackého v Olomouci, 1961 – 65 slovenčinu a dejepis na Pedagogickom inštitúte v Martine. Po štúdiách bol r. 1965 – 66 učiteľom na základnej škole v Martine. R. 1966 nastúpil do Matice slov., kde pracoval na bibliografickom úseku, najprv v retrospektívnej, od 1972 v špeciálnej bibliografii, 1983 – 87 vedúci strediska súbežnej bibliografie, od 1987 vedúci Bibliografického oddelenia a napokon riaditeľ Národného… Čítať ďalej