Miloš Kovačka

30. 10. 1940
Sklabiňa
—  6. 8. 2019
Martin
Žáner:
odborná literatúra

Výberová bibliografia

CABADAJ, Peter: Interdisciplilnára osobnosť (K nedožitej osemdesiatke Miloša Kovačku). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 11, s. 150 – 152.

MAŤOVČÍK, Augustín: K nedožitej osemdesiatke doc. PaeDr. Miloša Kovačku, CSc. In: Tvorba, roč. XXX (XXXIX), 2020, č. 2, s. 86 – 87.

HRONEC, Ondrej: Priateľ môj, Miloš Zlatoústy... (nekrológ). In: Tvorba, roč. XXIX. (XXXXVIII.), 2019, č. 3, s. 66.

VANOVIČ, Július: Za Milošom Kovačkom (nekrológ). In: Tvorba, roč. XXIX. (XXXXVIII.), 2019, č. 3, s. 64 – 65.

-š-: Zomrel Miloš Kovačka. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 10, s. 130.

KOVÁČ ADAMOV, Michal: Trištvrte storočné zrenie Miloša Kovačku.  In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 3, s. 30 – 35.

DROZDOVÁ, Slávka: Večný nepokoj po-etika (Zost. Miloš Kovačka, Beloslav Riečan). In: Knižná revue, roč. XXI, 31. 8. 2011, č. 18, s. 11.

DUDÁŠOVÁ, Darina: Zborník o turčianskych Révaiovcoch. Rod Révai v slovenských dejinách. Zborník prác z interdisciplinárnej konferencie. Sudia historico-bibliographica Turociensis. Zv. 3. Ed. Miloš Kovačka, Eva Augustínová, Maroš Mačuha. In: Tvorba, roč. XX. (XXIX.), 2010, č. 4, s. 39 – 42.

TKÁČIKOVÁ, Eva: Iskrice z martinských pahrieb alebo jubilanti, ktorí rozsievajú svetlice poznania. (Kronika). In: Tvorba, roč. XX. (XXIX.), 2010, č. 4, s. 33 – 34.