Miloš Kovačka

30. 10. 1940
Sklabiňa
—  6. 8. 2019
Martin
Žáner:
odborná literatúra

Životopis autora

Miloš KOVAČKA v r. 1954 – 57 absolvoval Jedenásťročnú strednú školu v Martine, 1957 – 60 študoval medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity F. Palackého v Olomouci, 1961 – 65 slovenčinu a dejepis na Pedagogickom inštitúte v Martine. Po štúdiách bol r. 1965 – 66 učiteľom na základnej škole v Martine. R. 1966 nastúpil do Matice slov., kde pracoval na bibliografickom úseku, najprv v retrospektívnej, od 1972 v špeciálnej bibliografii, 1983 – 87 vedúci strediska súbežnej bibliografie, od 1987 vedúci Bibliografického oddelenia a napokon riaditeľ Národného bibliografického ústavu Slov. národnej knižnice, súčasne od 2002 prednášal na Fakulte prírodných vied Žilinskej univerzity. Ako popredný slov. bibliograf sa výrazne podieľal na vybudovaní systému slov. národnej bibliografie a jej počítačového spracovania, v rámci nej od r. 1971 aj na spracovani Bibliografie literárnej vedy a umeleckej literatúry na Slovensku. Je autorom monografií, výskumných správ, štúdií a príspevkov z oblasti bibliografie, publikovaných v domácich i zahraničných zborníkoch a odborných periodikách, 1989 – 97 redigoval Bibliografický zborník. Popri bibliografickej činnosti sa sústavne venuje literárnohistorickému výskumu, autor početných vedeckých štúdií i popularizačných príspevkov o osobnostiach z dejin slov. literatúry, kultúry a ev. náboženského života, publikovaných v zborníkoch i časopisecky. Ako editor pripravil na vydanie dielo Janka Matušku pod názvom Piesne a báje (1971), prvé samostatné knižné vydanie poézie P. Kellnera-Záboja Hostinského Šuhajovo dumanie (1973), výber z Hviezdoslavovej duchovnej poézie Žalmy a hymny (1996), 2-zv. výber z publicistiky J. Smreka Sme živý národ (1999). Okrem toho napísal  rozhlasové pásma a scenáre dokumentárnych filmov o Hviezdoslavovi, J. Janoškovi, o turčianskych pamätníkoch, o protivojnovej poézii slov. autorov, ďalej scenárov literárnomuzejných expozícií slov. spisovateľov a i.  Doc. Dr. Miloš Kovačka, PhD. je pochovaný bude na martinskom cintoríne.