Miloš Ruppeldt photo 1

Miloš Ruppeldt

18. 9. 1922
Bratislava
—  7. 9. 1967
Bratislava
Žáner:
literatúra faktu, odborná literatúra, prekladateľská činnosť

Životopis autora

Matka → Hana Ruppeldtová, sestra → Tatiana Ruppeldtová. Po maturite na gymnáziu v Bratislave (1941) študoval r. 1941 – 46 na Právnickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Počas štúdií (1943) odišiel na študijný pobyt do Španielska, odtiaľ po krátkom čase emigroval do Londýna, od 1946 bol osobným tajomníkom V. Clementisa, 1948 – 49 vyslaneckým radcom v Paríži a v Štokholme, 1949 – 51 charge d’affaires v Indii. Na základe nespravodlivých obvinení ho r. 1951 zbavili funkcie, 1951 –53 pracoval ako sústružník v ČD Praha-Modřany, 1953 –56 organizačný pracovník Zväzu slov. výtvarníkov, 1956 – 67 zahraničnopolitický redaktor časopisu Kultúrny život. V literárnej a publicistickej činnosti zúročil svoje skúsenosti i zážitky z ciest a zahraničných pobytov.  Autor reportážnych prác India krajina dávnych múdrostí (1956), India na prelome (1958) a i. Prekladal autorov svetovej literárnej avantgardy (I. Erenburg, L. Aragon, J. P. Sartre, A. Moravia, A. Miller a i.), prozaické a dramatické diela z angloamerickej spisby (H. Stoweova, M. Twain, S. Lewis, A. J. Cronin, J. Steinbeck, E. Hemingway, A. Miller a i.) a zaslúžil sa o prvé uvedenie hry A. Millera v Európe (hra Po páde na Malej scéne SND v Bratislave, 1964). Do španielčiny preložil hru P. Zvona Tanec nad plačom (1958).