Miloš Tomčík

19. 9. 1922
Ploštín-Liptovský Mikuláš
—  15. 10. 2009
Bratislava
Pseudonym:
Milan Beňo, Vlado Krajan
Žáner:
literárna veda, publicistika

Výberová bibliografia

BELAN, Rudolf: Do dejín slovenskej žurnalistiky patria aj dejiny Smeny. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 5.

MARUŠIAK, Jozef: Malá spomienka na Miloša Tomčíka, 1922 – 2009. (Kronika). In: Tvorba, roč. XX. (XXIX.), 2010, č. 1, s. 37 – 38.