Miloš Žiak photo 1

Miloš Žiak

13. 9. 1959
Bratislava
Žáner:
esej, odborná literatúra, poézia, próza, publicistika

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si (Miloš Žiak – 60). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 9, s. 159.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK 2001.

FLEISCHER-BROWN, E. – LUKÁČ, P.: Žiakova definícia cti v Jewropeanovi (M. Žiak: Jewropean). In: Romboid, 34, 1999, č. 1 – 2.

GÁLIS, Vladislav: Z mosta do prosta? Miloš Žiak: Gold, Zlatko a Zlatoústy.In: RAK, roč. IV., 1999, č. 4, s. 89 – 84.

MAGDOŇ, L.: Čtení této knihy je naprosto bezpečné (M. Žiak: Gold, Zlatko a Zlatoústy). In: Romboid, 34, 1999, č. 8.

TOKÁR, A.: Oneskorený samizdat (M. Žiak: Gold, Zlatko a Zlatoústy). In: Kritika & Kontext, 4, 1999, č. 2.

ŠIKULA, B. – BODACZ, B.: Skrytá galéria. Generačné portréty II. Bratislava: NLC 1998.

BODACZ, B.: Zmätok v duši, zmätok v hlave (M. Žiak: Bojím sa mať strach). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 113, 1997, č. 10.

MIKULA, V.: Miloš Žiak: Jewropean. In: RAK, roč. II., 1997, č. 5.

ŠIKULA, B.: Proces. (M. Žiak: Bojím sa mať strach). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 113, 1997, č. 10.

MATEJOVIČ, P.: Čakanie na autora (M. Žiak: Slovensko. Od komunizmu kam?). In: RAK, 1, 1996, č. 4.

KAMENEC, I.: Miloš Žiak: Pád komunizmu na Slovensku a najmä čo sa dialo potom. In: Historický časopis, 42, 1994, č. 3.

ANDRUŠKA, P.: Miloš Žiak: Bojím sa mať strach. In: Romboid, 26, 1991, č. 5.

HOCHEL, I.: Znesiteľná ťarcha bytia (M. Bútora, M. Žiak: Skok a kuk. Bojím sa mať strach). In: Literárny týždenník, 4, 1991, č. 3.

PAŠTÉKOVÁ, J.: V úzkosti hľadania (strateného) času (M. Bútora, M. Žiak: Skok a kuk. Bojím sa mať strach). In: Slovenské pohľady, 107, 1991, č. 3.

PUŠKÁŠ, J.: Dlhý rozbeh, krátky skok (M. Bútora, M. Žiak: Skok a kuk. Bojím sa mať strach). In: Literárny týždenník, 4, 1991, č. 3.

ČÚZY, L.: Miloš Žiak: Don Quijote v pekle. In: Romboid, 25, 1990, č. 5.

HOFFMAN, I.: Zbytočná recenzia (M. Bútora, M. Žiak: Skok a kuk. Bojím sa mať strach). In: Kultúrny život, 24, 1990, č. 35.

CHROBÁKOVÁ, S.: Absurdnosť nech nám svieti na cestu (M. Žiak: Don Quijote v pekle). In: Slovenské pohľady, 106, 1990, č. 1.

KASARDA, M.: O literatúre a politike (M. Bútora, M. Žiak: Skok a kuk. Bojím sa mať strach). In: Kultúrny život, 24, 1990, č. 33.

STRÝKO, M.: Miloš Žiak v pekle (M. Žiak: Don Quijote v pekle). In: Dotyky, 2, 1990, č. 6.

ŠIMON, L.: O Faustovi po našsky (M. Žiak, B. Zala: Svet v názoroch Goetheho. Tvorba svetonázoru: J. W. Goethe). In: Slovenské pohľady, 106, 1990, č. 3.

BŽOCH, A.: Faust nie je traktát (M. Žiak: Svet v názoroch Goetheho). In: Literárny týždenník, 2, 1989, č. 38.

KASARDA, M.: Zo súčasnej satirickej produkcie (M. Žiak: Don Quijote v pekle). In: Literárny týždenník, 2, 1989, č. 45.

HUPKA, G.: Miloš Žiak: Oheň až požiar. In: Slovenské pohľady, 99, 1983, č. 4.

KLIMÁČEK, V.: Miloš Žiak: Oheň až požiar. In: Večerník, 28, 21. 3. 1983, č. 56.

KOČÍK, T.: K dvom debutom (M. Žiak: Oheň až požiar). In: Nové slovo mladých, 6, 1983, č. 10.

KOCHOL, V.: Nádejný debut (M. Žiak: Oheň až požiar). In: Romboid, 18, 1983, č. 2.

ŠMELKO, E.: Poézia živlov (M. Žiak: Oheň až požiar). In: Práca, 38, 3. 3. 1983, č. 52.

PLUTKO, P.: Miloš Žiak: Oheň až požiar. In: Nové slovo, 24, 1982, č. 44.