Miloš Žiak photo 1

Miloš Žiak

13. 9. 1959
Bratislava
Žáner:
esej, odborná literatúra, poézia, próza, publicistika

Životopis autora

Miloš ŽIAK sa narodil 13. septembra 1959 v Bratislave. Vyštudoval teóriu kultúry na Katedre estetiky a vied o umení Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1984 – 1989 vystriedal viacero pracovných zaradení vrátane umelca v slobodnom povolaní. Zaoberal sa teóriou vedomia a teóriou komunikácie, predovšetkým vo svetle filozofického odkazu M. M. Bachtina. Písal literárnokritické štúdie. V novembri 1989 sa stal členom koordinačného výboru (neskôr Koordinačného centra) hnutia Verejnosť proti násiliu. V rokoch 1990 – 1993 bol člen prezídia Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku. Patril medzi zakladateľov bratislavskej pobočky Tolerancia medzinárodnej židovskej organizácie Bnai Briht. Od marca 1991 bol poradcom prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej republiky Václava Havla, najskôr zástupcom, od apríla 1992 do zániku ČSFR vedúcim Kancelárie prezidenta ČSFR v Bratislave. V roku 1994 bol poradcom predsedu vlády SR Jozefa Moravčíka. Od roku 1995 pôsobí v podnikateľskom sektore. V rokoch 1996 – 1999 člen predstavenstva Židovskej náboženskej obce v Bratislave. Od mája 2001 predseda predstavenstva Izraelskej obchodnej komory na Slovensku. Žije v Bratislave.