Miloslav Okál

1. 12. 1913
Slovany
—  22. 2. 1997
Bratislava
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra, prekladateľská činnosť

Výberová bibliografia

KONEČNÝ, Miloslav: Daniel Škoviera: Miloslav Okál. Prvý slovenský profesor klasickej filológie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 5, s. 130 – 133.