Mirka Ábelová photo 1

Mirka Ábelová

31. 1. 1985
Bojnice
Žáner:
poézia, próza

Výberová bibliografia

ZAJAC, Peter: Profánny svet Mirky Ábelovej (Mirka Ábelová: Básničky pre domáce paničky. Mirka Ábelová: Večný pocit nedele). Literárna kritika. In: Rozum, roč. II, máj 2020, č. 5, s. 38 – 39.

URBANOVÁ, Eva: Pôrod poetky (Mirka Ábelová: Večný pocit nedele). In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 3, s. 81 – 83.

KLAPÁKOVÁ, Mária: "Generácia" je (často) len náhoda... Téma materstva v poézii M. Ábelovej, E. Urbanovej a L. Šafranovej. In: Vertigo, máj 2019, č. 1, s. 18 – 21.

KLAPÁKOVÁ, Mária – ÁBELOVÁ, Mirka – URBANOVÁ, Eva – ŠAFRANOVÁ, Lenka: Motherz rule! Rozhovor M. Klapákovej s tromi mladými poetkami, ktoré sú zároveň mamy (+ ukážky z ich tvorby). In: Vertigo, máj 2019, č. 1, s. 4 – 9 (10 – 17).

JUHÁSOVÁ, Jana: Medzi schémou a inováciou (Pokus o typológiu žánrových tendencií). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 75.

ÁBELOVÁ, Mirka: Tri knihy pod stromček. In: Sme, roč. 25, 1. 12. 2017, č. 276, príl. Magazín o knihách, s. IX.

DZÚR, Martin: Dávid a Goliáš. Mirka Ábelová: Básničky pre domáce paničky. Martina Grmanová: Chiméra. (Recenzie). In. Romboid, roč. LII, 2017, č. 5 – 6, s. 154 – 157.

BODACZ, Bohuš: Mirka Ábelová / Na! (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 3, s. 122.

KASARDA, Martin: Drsný život osamelých paničiek. Poézia Mirky Ábelovej nie je práve zvukomalebná či páčivá. (Mirka Ábelová: Básničky pre domáce paničky). In: Sme – príloha O knihách, roč. 24, 3. 6. 2016, č. 129, s. X.

HOSTOVÁ, Ivana: nie ● poéziu podľa značky ● fontu ● gesta ● pózy ● ceny ● (ne)printovosti ● stupňa ● ušľachtilosti myšlienky (Slovenská nedebutová poézia 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 5.

MIŠKE, Richard – ÁBELOVÁ, Mirka: Trochu si robím srandu (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXIV. 5. 3. 2014, č. 5, s. 22 – 23.

ZITOVÁ, Katarína: Mirka Ábelová je bezpochyby zaujímavým zjavom... In: Knižná revue, roč. XXIV. 5. 3. 2014, č. 5, s. 22.

BIZNÁROVÁ, Lucia: Dopísať sa k zmyslu. (Mirka Ábelová: Na! - recenzia). In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 5 – 6, s. 114 – 116.

HALAŠKOVÁ, Mária: Pulz Vyšehradskej štvorky. In: Knižná revue, roč. XXIII, 29. 5. 2013, č. 11, s. 4.

BANČEJ, Maroš M.: Čitateľná(?) poézia. In: Knižná revue, roč. XXIII, 6. 2. 2013, č. 3, s. 7.

ZITOVÁ, Katarína: Zrelosť vyjadrenia vs. hľadanie vlastnej cesty (Slovenské básnické debuty 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s.12.

BANČEJ, Maroš M.: Mladá a drzo úprimná (Mirka Ábelová: Striptíz). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 31. 8. 2011, č. 18, s. 5.

Autor neuved.: Striptíz Mirky Ábelovej (M. Ábelová: Sólo pre 9 hlasov). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, s. 2.

http://www.webjournal.sk/clanok/4443/mirka-abelova-kudia-ktori-pisu-su-posahani
http://www.literarnyklub.sk/pulz-v4/pulz-v4-mirka-abelova