Miro Procházka

1. 8. 1921
Žilina
—  18. 10. 2005
Bratislava
Pseudonym:
Marcel Rod, Peter Struhár, Vladimír Torre
Miro PROCHÁZKA po maturite na gymnáziu v Žiline (1940) študoval na Vysokej obchodnej škole v Bratislave, ktorú ukončil r. 1946. R. 1948 – 51 bol riaditeľom vydavateľstva Dukla, 1952 – 54 redaktorom Kultúrneho života, 1955 – 56 pracovníkom Povereníctva kultúry, 1957 – 77 v slobodnom povolaní, 1977 – 80 pracovníkom Divadelného ústavu, 1980 – 90 šéfredaktorom dvojtýždenníka Film a divadlo v Bratislave. Básnické zbierky: Vejárom tvojich mihalníc (1943), Storočie malomocných (1946), Palas Aténa (1949), Povstanie (1949), Májová pieseň (1952), 1812… Čítať ďalej