Miroslav Anton Huska

30. 5. 1905
Liptovský Michal
—  23. 12. 1975
Bratislava
Pseudonym:
Lipták, Michalský, Miro Svojan, Miro Svojanov, Spectator
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, odborná literatúra, pre deti a mládež

Životopis autora

R. 1917 – 25 študoval na gymnáziu v Ružomberku, 1925 – 29 slavistiku a národopis na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, na ktorej 1929 – 36 pôsobil ako asistent Slovanského seminára, v tomto období absolvoval študijné pobyty na viacerých univerzitách (Belehrad, Záhreb, Krakov, Ľubľana, Sofia). R. 1936 – 39 kultúrny redaktor Slov. východu a Novosti v Košiciach a Slov. hlasu v Žiline, 1939 – 41 prof. na gymnáziu v Michalovciach, 1941 – 45 kultúrny redaktor Slov. tlačovej kancelárie, 1945 vedúci redaktor Spravodajskej agentúry Slovenska (ZAS) v Bratislave, 1945 – 49 zahraničný spravodajca Čs. tlačovej kancelárie v Budapešti, 1950 – 51 šéfredaktor časopisu Bojovník v Bratislave, 1951 – 52 robotník v Železnorudných baniach v Rudňanoch, 1952 – 54 redaktor v Liptovskom Hrádku, 1955 – 58 pracovník Liptovského múzea v Ružomberku, 1958 – 60 Národopisného ústavu SAV v Bratislave, 1960 – 63 SNM v Martine, od r. 1963 na invalidnom dôchodku. Novinár, redaktor, spravodajca a publicista so zameraním na otázky kultúry, autor kultúrnych, historických, politických a i. publikácií. Vo vedeckej činnosti hlavnú pozornosť venoval folkloristike a etnografii, napísal práce Liptovskí murári (1966) a Slovenskí pltníci (1972), ako aj množstvo štúdií, v ktorých sa sústredil hlavne na žáner slov. ľudových rozprávok a povestí. V oblasti literárnej histórie sa prezentoval aj materiálovými príspevkami o slov. spisovateľoch obdobia romantizmu a monografiou Daniel Záboj Lauček (1935). Vo vlastnej umeleckej činnosti od r. 1922 prispieval básňami do slov. periodík, napokon ale vynikol predovšetkým ako spisovateľ pre deti a mládež. Autor kníh o pltníkoch, baníkoch, hradoch a i.:  Jánošík a víly (1959), Liptovské povesti (1965), Biela plť na Váhu (1966), Tri zlaté tulipány (1970), Skalný hrad na Kriváni (1972), Tatranský zlatý jeleň (1974) a Letia plte dolu vodou (1977). Spolu s J. Poliakom pripravil reprezentatívnu antológiu Slovenské báje (1973) a Slovenské povesti (1979).