Miroslav Bartoš

18. 9. 1949
Ružomberok
Žáner:
esej, literárna veda, poézia
Miroslav BARTOŠ v r. 1965 – 69 študoval na Strednej priemyselnej škole drevárskej v Spišskej Novej Vsi, 1969 – 74 slovenčinu a výtvarnú výchovu na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. Po štúdiách pôsobil r. 1974 – 77 ako redaktor Východoslov. vydavateľstva v Košiciach, 1977 – 82 vedúci výtvarných zbierok Literárnomúzejného oddelenia Matice slov. v Martine, od 1982 prof. Strednej pedagogickej školy, dnes Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach. Interdisciplinárny tvorca, ktorý sa popri intenzívnej výtvarnej… Čítať ďalej