Miroslav Brück photo 1

Miroslav Brück

9. 7. 1964
Skalica
Žáner:
literárna veda, poézia, próza

Výberová bibliografia

HAJKO, Dalimír: Sedem viet o siedmich knihách (Miroslav Brück / Chýbajúce strany). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 11, s. 121.

ŠAH: Pripomíname si v júli (Miroslav Brück – 55). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 7 – 8, s. 315.

MÁLKOVÁ, Iva: "Podstata myšlenky vzniká v chůzi / / / Pozice lovců jsou ztížené" (Miroslav Brück: Chýbajúce strany). In: FRAKTÁL, roč. 1, 2018, č. 1, s. 124 – 126.

NAVRÁTIL, Martin: Slovenská poézia 2017 (Hodnotenie literatúry roku 2017). In: Romboid, roč. LIII, jún 2018, č. 5 – 6, s. 75.

MIHALKOVIČ, Boris: Kniha týždňa: V rovnováhe básnického obrazu a myslenia. In: Pravda, 3. 3. 3018.
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/460809-kniha-tyzdna-v-rovnovahe-basnickeho-obrazu-a-myslenia/

REPAR, Stanislava: Stretnutia s poéziou. (Uchom ihly). Miroslav Brück, básnik, prozaik a kultúrny publicista (rozhovor). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 10, s. 33 – 34.

ŠPAČEK, Jozef: Miroslav Bück / Hotel Oáza. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 6, s. 112 – 113.

BRÜCK, Miroslav (píše): Fragmenty z denníka. In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 6, s. 95 – 97.

GAVURA, Ján: Slovenská poézia po postmoderne - k básnickým zbierkam 2012 – 2014. In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 5 – 6, s. 88 – 94.

VLNKA, Jaroslav: Miroslav Brück: Žmurknutie z večnosti. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, č. 1, 2014, s. 121 – 122.

RÉDEY, Zoltán: Veľa zbierok – málo poézie (Slovenská poézia 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XI.

HOSTOVÁ, Ivana: Pozvanie na obchádzku (Miroslav Brück: Obchádzky). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 14. 4. 2010, č. 8, s. 5.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

ANDRIČÍK, Marián – BRÜCK, Miroslav: Prekvapiť sám seba (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVI, 30. 8. 2006, č. 18, s. 12.

HOCHEL, I.: Ľahko dostupné sémantické polia (Miroslav Brück: Hraničná cesta). In: Romboid, 41, 2006, č. 8, s. 74 – 75.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). LIC, Bratislava 2006.

ŠPAČEK, J.: Miroslav Brück. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

ŠRANK, Jaroslav: Rukopis nechaný vo vani. IV. (Problémy mladšej poézie, problémy s mladšou poéziou 20. storočia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 63 – 82.

KAZÍK, M.: Poézia na zimné večery (Miroslav Brück: Orientačná mapa na zimu). In: Literárny týždenník, 15, 2002, č. 12.

PÁCALOVÁ, Jana: Nevyužité možnosti poézie. Miroslav Brück: Orientačná mapa na zimu. (Recenzia). In: Rak, roč. VII., 2002, č. 3, s. 41.

BUZÁSSY, J.: Vlaha ľudskosti (Miroslav Brück: Orientačná mapa na zimu). In: Romboid, 36, 2001, č. 9 – 10, s. 150.

MATEJOV, R.: Nemennosť ako hodnota (Miroslav Brück: Orientačná mapa na zimu). In: Kultúrny život, 2, 2001, č. 31 – 32.

SUCHÝ, V.: Možnosti orientácie (Miroslav Brück: Orientačná mapa na zimu). In: Romboid, 36, 2001, č. 9 – 10, s. 149.

ŠPAČEK, J.: Vytrvalá orientácia (Miroslav Brück: Orientačná mapa na zimu). In: Slovo. Politicko-spoločenský týždenník, 3, 2001, č. 41.

VLNKA, Jaroslav.: So psami v pätách (Miroslav Brück: Orientačná mapa na zimu). In: Knižná revue, roč. XI, 2001, č. 22, s. 5.

HATALA, M. – BRÜCK, M.: Od básne k človeku (a naspäť) (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. IX, 7. 1. 1999, č. 1, s. 12.

HATALA, Marián: Zachraňujúci Robinson. Miroslav Brück: Nočné ostrovy a iné záchrany. (Recenzia). In: Romboid, roč. XXXIII, 1998, č. 5, s. 71 – 72.

MATEJOV, Radoslav: Lyrika žije (Miroslav Brück: Nočné ostrovy a iné záchrany). In: Knižná revue, roč. VIII, 24. 6. 1998, č. 13, s. 5.

ZBRUŽ, Kami: A láska je priepasť. In: Literika, 2, 1997, č. 3, s. 44 – 45.

HOCHEL, Igor: Poézia bez pokušenia (Miroslav Brück: Pokušenie veriť). In: Literárny týždenník, 7, 1994, č. 26.

MACSOVSZKY, P.: O (ne)potrebe gnómy (Miroslav Brück: Pokušenie veriť). In: Romboid, 29, 1994, č. 9.

ŠPAČEK, J.: Druhá zbierka M. Brücka (Miroslav Brück: Pokušenie veriť). In: Knižná revue, roč. IV, 1994, č. 6.

ŠPAČEK, J.: Miroslav Brück: Noc, tráva v pozadí. In: Romboid, 26, 1991, č. 1.

CHROBÁKOVÁ, S.: Poézia ako predtucha (Miroslav Brück: Noc, tráva v pozadí). In: Dotyky, 2, 1990, č. 5.

PETRÍK, J.: Medvedie služby (Miroslav Brück: Noc, tráva v pozadí). In: Literárny týždenník, 3, 1990, č. 12.