Miroslav Cipár

8. 1. 1935
—  8. 11. 2021
Žáner:
iné
Krajina:
Slovensko
Národnosť:
Slovensko

Výberová bibliografia

PODUŠEL, Ľubomír: Spomienka na Miroslava Cipára. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 138, 2022, č. 4, s. 84 – 87.

SZABÓ, Ivan – MRÁZ, Peter – BELANCOVÁ, Beáta: V kontexte života (Ján Štrasser: Byť svoj; Hamada, Milan: Odpovede; Cipár, Miroslav: Počmáraný život). In: Knižná revue, roč.: XXIV, 22. 1. 2014, č. 2, s. 20 – 21.

BÁBIKOVÁ, Marta – CIPÁR, Miroslav: Maximalisti sú požehnaním pre knihu (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XV, 14. 9. 2005, č. 19, s. 12.