Miroslav Danaj photo 1

Miroslav Danaj

1. 1. 1946
Dolná Streda nad Váhom
Žáner:
poézia, próza, iné

Výberová bibliografia

TOLLAROVIČ, Peter: Pestré generačné a názorvé spektrum autorov (Básnici 2018. Antológia poézie členov, prispievateľov a priaznivcov Spolku slovenských spisovateľov. Zostavili Miroslav Bielik a Katarína Koláriková). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 24. 4. 2019, č. 15 – 16, s. 13.

ŠAH: Redakčná rada rozhodla o výročných cenách. Próza: Miroslav Danaj. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 12, s. 156.

MATLÁKOVÁ, Zlata: Miroslav Danaj: Muž z mora. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 2, s. 125 – 126.

MATLÁKOVÁ, Zlata: Miroslav Danaj: Oči vlčích makov. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 3, s. 134 – 136.

JARÁBEK, Mikuláš: Miroslav Danaj: Oči vlčích makov. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 5, s. 125 – 127.

TOMAŠOVIČ, Pavol: Lieči telo i dušu. In: Literárny týždenník (dvojčíslo 1-2), 13. januára 2016.(rozhovor)

ŠAH: Miroslav Danaj – 70 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 1, s. 158.

HAVIAR, Štefan: Miroslav Danaj: Rátanie rán (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 10, s. 122 – 123.

KÁNIKOVÁ, Margita: Miroslav Danaj: V pohode, dá sa. In: Knižná revue, roč. XXI, 21. 12. 2011, č. 26, s. 11.

RÉDEY, Zoltán: Veľa zbierok – málo poézie (Slovenská poézia 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XVIII.

KERNÁ, I.: Jeden jediný život. Hovoríme s lekárom - básnikom Miroslavom Danajom. In Literárny (dvoj)týždenník, XXIII, 2010, č. 9 – 10, s. 9.

MATLÁKOVÁ, Zlata: Poézia ľudských práv i pokĺznutí. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 125, 2009, č. 10, s. 13 – 14.

MATLÁKOVÁ, Zlata: Miroslav Danaj: Niečím ťam možno liečim. In: Knižná revue, roč. XIX, 4. 2. 2009, č. 3, s. 4.