Miroslav Danaj photo 1

Miroslav Danaj

1. 1. 1946
Dolná Streda nad Váhom
Žáner:
poézia, próza, iné

Životopis autora

Miroslav DANAJ po absolvovaní štúdia na Lekárskej fakulte v Martine (1969) pracuje na Chirurgickej klinike v Trnave, v súčasnosti ako jej prednosta. Zároveň je profesorom na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, kde vyučuje chirurgiu v ošetrovateľstve a verejnom zdravotníctve. Vydal knihu aforizmov Niečím ťa možno liečim (2008), ktorej stručnosť, vtip a spontánnosť vyvierajú z bohatej životnej skúsenosti. V zbierke poézie Roztratená nahota (2009) sa v troch básnických cykloch predstavil ako kultivovaný tvorca subjektívno-reflexívnej lyriky s tematikou kraja, ktorý sa ho dotkol najmä cez príbehy ľudí. Ďalším zdrojom inšpirácie a originálnej výpovede je autorovo civilné povolanie chirurga, osobnostný pohyb na hranici života a smrti, ktorý ho núti zamýšľať sa nad zmyslom bytia, vzťahmi i tými najintímnejšími. Ďalej vydal zbierky aforizmov OnaQjšia káva (2010) Smiem si prisadnúť (2012) a prozaické knihy V pohode dá sa  (2011) a Rátanie rán (2013).