Miroslav Demák photo 2

Miroslav Demák

2. 11. 1948
Stará Pazova (Srbsko)
Žáner:
odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež, próza, publicistika, rozhlasová tvorba, iné

Výberová bibliografia

MIKOLAJ, Dušan: Medzi Starou Pazovou a Bratislavou (recenzia na knihu Bez koreňov nemožno vzlietnuť. Fakty a fikcie Miroslava Demáka). In: Literárny týždenník, roč. XXXVII., 2024, č. 13 – 14, s. 13.

HAJKO, Dalimír: Miroslav Demák / Kategorický imperatív. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 138, 2022, č. 6, s. 262 – 263.

-pm-: Sviatok knihy v Novom Sade. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 8. 4. 2020, č. 13 – 14, s. 14.

Autor neuved.: Miroslav Demák (* 2. 11. 1948, Stará Pazova, Srbsko), básnik, prozaik, ... (o autorovi + ukážky z tvorby). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 11, 12. 2019, č. 43 – 44, s. 25.

ŠPAČEK, Jozef: Sedem viet o siedmich knihách (Miroslav Demák / Takmer niečo. Medzi nami a dejinami). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 5, s. 106 – 107.

HAJKO, Dalimír: Sedem viet o siedmich knihách. Miroslav Demák / Takmer niečo (Medzi nami a dejinami). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 4, s. 117.

ŠPAČEK, Jozef: Cestovanie krajinami i v čase (Miroslav Demák: Takmer niečo. Medzi nami a dejinami). Recenzia. In: In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 9 – 10, s. 111 –113.

ŠAH: Pripomíname si (Miroslav Demák – 70). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 11, s. 158.

EFAR: Z literatúry zahraničných Slovákov. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 10, s. 149 – 151.

ŠIKULA, Bystrík: Ceny Slovenských pohľadov za rok 2017 (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 2, s. 134 – 139.

ŠIMÁKOVÁ SPEVÁKOVÁ, Marína: Začiatky postmodernizmu v slovenskej poézii vo Vojvodine. (Vojvodinskou cestou). In: Vertigo, 4, 2015, s. 12  – 15.

SVETLÍK, Adam: Súčasná slovenská vojvodinská literatúra a literárna kritika. Z tvorby vojvodinských autorov. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7 – 8, s. 181 – 264.

EFAR: Z literatúry zahraničných Slovákov. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 3, s. 151 – 153.

VALENTOVÁ-BELIČOVÁ, Zdenka: 55. medzinárodný veľtrh kníh v Belehrade. In: Knižná revue, roč. XX, 10. 11. 2010, č. 23, s. 9.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Skutočný zážitok. No nie s bedekrom (Literatúra pre deti a mládež 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XIX.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Ocenenie za vysvedčenie (Miroslav Demák: Husle). In: Knižná revue, roč. XIX, 24. 6. 2009, č. 13, s. 10.

Autor neuved. – DEMÁK, Miroslav: Vydavateľstvo ESA (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XIX, 4. 2. 2009, č. 3, s. 10.

SVETLÍK, Adam: Poézia vojvodinských Slovákov v druhej polovici 20. storočia. Báčsky Petrovec : Kultúra, 2007.

HODOLIČOVÁ, Jarmila: Prehľad dejín slovenskej vojvodinskej prózy pre deti. Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2005.

Autor neuved. – DEMÁK, Miroslav: Vydavateľstvo TIGRA (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XIV, 22. 24. 2004, č. 26, s. 8.

BABIAK, Michal: Literatúra a kontext, Bratislava-Nadlak : ESA a KVSIK 1999

SVETLÍK, Adam: Poézia Miroslava Demáka. In Nový život, 1998, č.7 – 8, s. 300 – 306.
 
HRONEC, Víťazoslav: Generácia vo vlastnom tieni. Nový sad : Obzor 1990.
 
HARPÁŇ, Michal: Premeny rozprávania. Nový Sad : Obzor 1990.