Miroslav Dudok photo 2

Miroslav Dudok

31. 7. 1952
Erdevik (Srbsko)
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, odborná literatúra, poézia

Životopis autora

Miroslav DUDOK (1952) – básnik, lingvista a univerzitný profesor.
V r. 1967 – 71 študoval na slov. gymnáziu v Báčskom Petrovci, 1971 – 76 slov. jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Bol redaktorom mládežníckeho časopisu Vzlet, literárneho časopisu Nový život, pôsobil ako riadny prof. na oddelení slovakistiky na Filozofickej fakulte v Novom Sade, v súčasnosti je pracovníkom Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave. Publikovať začal na sklonku 60. rokov v časopise Nový život. Vydal básnické zbierky Schody do básne (1975), Svetelný korbáč (1977), Pečať (1980), Multo plus (1982), Ruberoid (1984), Posuvná hranica a Krátky dych (obe 1995), Tiché putovanie v príbehu (2002), výber z diela Celebes, Celebes (2012). Editorsky sa predstavil antológiou ľúbostnej poézie vojvodinských Slovákov, vydanej pod názvom Lásky bez ohlasu (1983). Z oblasti slovakistiky a textovej lingvistiky vydal práce Glutinácia textu v slovenčine a srbochorvátčine (1987), Úvod do textiky (1998), Vývin slovakistiky (1997), Náveje (2001).