Miroslav Ďurinda

24. 7. 1932
Ratková
Žáner:
poézia
R. 1947 – 51 absolvoval gymnázium v Rimavskej Sobote a v Revúcej, 1951 – 57 študoval medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Po štúdiách pôsobil ako lekár v Košiciach na neurologickej klinike Fakultnej nemocnice, v Železničnej nemocnici a i. Popri odbornej práci sa venuje básnickej tvorbe, vydal zbierky reflexívnej poézie: Okamihy a reflexie (1996), Chvíle a chvíľky (1997), V krivkách pocitov, v priamkach nálad (1998), Verše z medzičasu (1999), Z averzov a reverzov (2001), Na nič nezabúdam (2005). Čítať ďalej