Miroslav Ďurinda

24. 7. 1932
Ratková
Žáner:
poézia

Výberová bibliografia

ŠAH: Miroslav Ďurinda – 85 (Pripomíname si v júli). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 7 – 8, s. 307.