Miroslav Halás

2. 5. 1954
Michalovce
Žáner:
esej, poézia, próza, rozhlasová tvorba

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si (Miroslav Halás – 65). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 5, s. 156 – 157.