Miroslav Krivák

25. 8. 1931
Báčsky Petrovec (Srbsko)
—  2. 3. 2002
Sriemska Kamenica (Srbsko)
Miroslav KRIVÁK študoval na gymnáziu v Báčskom Petrovci, diaľkovo absolvoval fakultu politických vied v Belehrade. Pracoval ako novinár a redaktor v týždenníku Hlas ľudu a v obrázkovom mesačníku Rozhľady, neskôr v slov. redakcii novosadského rozhlasu, bol predsedom Spolku vojvodinských slovakistov, na dôchodku žil v Novom Sade. Autor románov Úsvit nad rovinou (1954), Srdcia mladých (1961), Lámanie chleba (1983). Napisal divadelné hry Katka (1987), Dve drámy (2005). Prekladal zo slovinčiny (F. Levstik, F. Bevk a i.) a srbčiny (J. Pavletičová, J. Vandot a i.),… Čítať ďalej