Miroslav Musil

14. 8. 1950
Bratislava
Žáner:
literatúra faktu, odborná literatúra, populárne žánre, próza, scenáristika

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si v auguste (Miroslav Musil – 70). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č, 7 – 8, s. 314.

APFEL, Viliam: Za hlasom srdca (Miroslav Musil: Štefánik a jeho Giuliana). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 25. 3. 2020, č. 11 – 12, s. 12.

JURÍK, Ľuboš: Štefánik a jeho jediná láska (Miroslav Musil: Štefánik a jeho Guiliana objektívom archívov Talianska a Vatikánu). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 30. 10. 2019, č. 37 – 38, s. 19.

REDAKCIA: Slovenská pôvodná a prekladová tvorba (Miroslav Musil: Skutočný príbeh grófa Mórica Beňovského). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 22. 5. 2019, č. 19 – 20, s. 12.

REDAKCIA: Osobnosti v knihách (Miroslav Musil: Skutočný príbeh grófa Mórica Beňovského). In: Slovensko, roč. 41, jar 2019, s. 45.

MUSIL, Miroslav: AD RECENZIA Ladislava Čúzyho knihy Miroslava Musila Skutočný príbeh grófa Mórica Beňovského. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 7 – 8, s. 306.

APFEL, Viliam: Slovenský kráľ, ktorý prežil. Miroslav Musil: Skutočný príbeh grófa Mórica Beňovského. (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 14. 2. 2018, č. 5 – 6, s. 13.

ČÚZY, Ladislav: Miroslav Musil: Skutočný príbeh grófa Mórica Beňovského. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 12, s. 126 – 127.

JURÍK, Ľuboš: Ďalší zabudnutý (a nepriznaný) Slovák. Miroslav Musil: Skutočný príbeh Mórica Beňovského. (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 1. 11. 2017, č. 37 – 38, s. 16.

ŠAH: Pripomíname si v auguste. Miroslav Musil – 65. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7– 8, s. 319.

APFEL, Viliam: Miroslav Musil: Antonello Biagini. Milan Rastislav Štefánik vo svetle talianskych archívov (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 128, 2012, č. 12, s. 128 – 129.

ŠAH: Miroslav Musil – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 7 – 8, s. 318.