Miroslav Musil

14. 8. 1950
Bratislava
Žáner:
literatúra faktu, odborná literatúra, populárne žánre, próza, scenáristika

Životopis autora

Miroslav MUSIL r. 1966 – 69 študoval na gymnáziu vo francúzskom Dijone, 1968 na anglickej kráľovskej škole v Bournemouth, 1969 – 74 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, postgraduálne v Paríži, Viedni, Madride a v Ženeve, absolvoval študijné pobyty v Paríži (1981) a v severoamerickom Fort Collins (1989). Pôsobil ako vedecký pracovník na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, r. 1990 – 94 bol zástupcom stáleho predstaviteľa pri OSN, 1994 spravodajcom misie OSN na okupovaných arabských teritóriách, 1994 – 96 generálnym tajomníkom Slov. komisie UNESCO pri Ministerstve zahraničných veci v Bratislave, potom radcom pre kultúru, školstvo, vedu a krajanov na slov. veľvyslanectve vo Washingtone, od r. 2000 znova generálny tajomník Slov. komisie pre UNESCO. Vo svojej tvorbe venoval pozornosť najmä osobnostiam Milana Rastislava Štefánika a Mórica Beňovského, o ktorých vydal knihy Potulný rytier národov (1994), Návraty do Polynézie – po stopách M. R. Štefánika (1996), Madagaskarský denník: s kráľom zo Slovenska cez tri oceány (1997, obe s F. Kelem) a i. Napísal scenár k dokumentárnemu filmu o M. Beňovskom Kráľ kráľov bol zo Slovenska (1996) a pripravil ideový námet pre filmový dokument o diplomatovi Štefanovi Osuskom Spomienky nikdy nesklamú (1995). Je autorom viacerých knižných publikácií a štúdií z oblasti psychológie (Cesty k nadaniu, 1984; Talenty cez palubu?, 1989 a i.).