Miroslav Saniga

20. 1. 1964
Ružomberok
Žáner:
esej, literatúra faktu, odborná literatúra, pre deti a mládež, iné
Docent Ing. Miroslav Saniga, CSc., vyštudoval Lesnícku fakultu Technickej univerzity vo Zvolene (1983 – 1987); tam absolvoval aj externé ašpirantské štúdium a habilitáciu v odbore Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií (2008). . V rokoch 1987 až 1993 bol odborným pracovníkom pre lesné ekosystémy na Správe Národného parku Malá Fatra, od roku 1993 je samostatným vedeckým pracovníkom Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene. Externe prednáša na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Žije v Liptovských Revúcach. Skúma… Čítať ďalej