Miroslav Válek photo 1

Miroslav Válek

17. 7. 1927
Trnava
—  27. 1. 1991
Bratislava
Žáner:
esej, literárna veda, poézia, pre deti a mládež

Výberová bibliografia

STANKOVÁ, Mária: Spor s básnikom alebo spor o kritiku? K polemike o básnickej zbierke Miroslava Válka Milovanie v husej koži. In: Litikon, roč. 4, 2019, č. 1, s. 156 – 161.

ŠRANK, Jaroslav: Reč električiek v slovenskej poézii. In: Vlna, roč. 21, 2019, č. 81, s. 20.

SLÁVIKOVÁ, Anna: Klbko huncútskych zážitkov (Jaroslav Rezník: Spisovatelia v anekdotách). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 21. 8. 2019, č. 27 – 28, s. 16.

KOČÍK, Tibor: Košická literárna scéna na pozadí mizérie "normalizácie". In: Slovenské pohľady, roč. IV + 135, 2019, č. 2, s. 82 – 100.

STANKOVÁ, Mária: Obrazy zo života milostného (Miroslav Válek: Obrazáreň). In: Dotyky, roč. XXX, 2018, č. 3, s. 12 – 16.

TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 290.

JUHÁSOVÁ, Jana: Medzi schémou a inováciou (Pokus o typológiu žánrových tendencií). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 75.

MIKULA, Valér: Mojich 10 (Miroslav Válek: Kaplnka). In: Editoriál, roč. 1, 2018, č. 4, s. 12 – 13.

SLIACKY, Ondrej: Kto obnovil zrušené Slniečko? In: BIBIANA, roč. XXV, 2018, č. 3, s. 61.

RÁCOVÁ, Veronika: Spracovanie edičných komentárov a vysvetliviek vo vybraných zväzkoch edície Knižnica slovenskej literatúry. In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 4, s. 308 – 309, 311.

ŠRANK, Jaroslav: Skica skice k jednému mestskému toposu slovenskej poézie po roku 1948. In: Fraktál, roč. 1, 2018, č. 2, s. 101, 107.

GALLIK, Ján: Nepoznaná tvorba Miroslava Válka. Miroslav Válek: Drobnosť a iné básne (Recenzia). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 166 – 167.

POPOVIČ, Tóno: Ja vládnem, ja rozhodujem (Dokument o Válkovi ukázal,  že sme ešte stále normalizovaní). In: Sme, roč. 26, 14. 6. 2018, s. 11.

MIKULA, Valér: Válek cez zreničku diabla. In: Kapitál, roč. 2, 7. 6. 2018, č. 6, s. 13.

ANDREJČÁKOVÁ, Eva – LANČARIČ, Patrik: Pri Válkovi treba vážiť každé slovo (Režisér Patrik Lančarič, rozhovor). In: Sme, roč. 26, 12. 4. 2018, č. 84, príl. TV Oko 15/2018, s. 4 – 7.

HUDEC, Marek: Film o Válkovi odkrýva rozpor v našej spoločnosti. In: Sme, roč. 26, 28. 3. 2018, č. 73 , s. 15.

ŠABÍK, Vincent: Miroslav Válek – básnik ako homo politicus. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 20. 9. 2017, č. 31 – 32, s. 8.

BUČKO, Štefan – PASTIRČÁk, Daniel – HYKISCH, Anton – CHMELÁR, Eduard: K výročiu básnika a komunistického ministra: Anketa o Válkovi. In: Postoj, 21. 7. 2017.
https://www.postoj.sk/25535/k-vyrociu-basnika-a-komunistickeho-ministra-anketa-o-valkovi

SLIACKY, Ondrej: Úškrn, na ktorý sa nedá zabudnúť. Pred 90 rokmi sa v Trnave narodil Miroslav Válek, jeden z najvýznamnejších tvorcov modernej slovenskej poézie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 9, s. 84 – 87.

HOLEČKA, Emil: Fascinácia poéziou. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 9, s. 78 – 82.

VÁLEK, Igor: Miroslav Válek miloval (poéziu) v husej koži. K nedožitým deväťdesiatinám výnimočného zjavu našej poézie. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 5. 7. 2017, č. 25 – 26, s. 13.

TARAGEL, Dušan – LANČARIČ, Patrik: Nezanechal po sebe nič, len svoju poéziu. (Rozhovor). In: Sme, roč. 25, 19. 7. 2017, č. 165, príloha: Prípad Miroslav Válek, s. VIII.

KREKOVIČ, Miloš – VARGA, Marián: Marián Varga a Miroslav Válek (rozhovor). In: Sme, roč. 25, 19. 7. 2017, č. 165, príloha: Prípad Miroslav Válek, s. VII.

VÁLEK, Miroslav: Kalendárium života a diela. In: Sme, roč. 25, 19. 7. 2017, č. 165, príloha: Prípad Miroslav Válek, s. VII.

LEDERER, Jiří – VÁLEK, Miroslav: Všetci dobrí básnici boli presní (raritní rozhovor z roku 1968). In: Sme, roč. 25, 19. 7. 2017, č. 165, príloha: Prípad Miroslav Válek, s. VI.

TARAGEL, Dušan – MIKULA, Valér: O čačanom básnikovi a kakanom ministrovi. (Rozhovor). In: Sme, roč. 25, 19. 7. 2017, č. 165, príloha: Prípad Miroslav Válek, s. V.

ZAMBOR, Ján: V ako Válek, fragmenty z počítačového zápisníka. In: Sme, roč. 25, 19. 7. 2017, č. 165, príloha: Prípad Miroslav Válek, s. IV.

FELDEK, Ľubomír: Básnik – šachista. In: Sme, roč. 25, 19. 7. 2017, č. 165, príloha: Prípad Miroslav Válek, s. II – III.

TARAGEL, Dušan: Človek bez úsmevu. In: Sme, roč. 25, 19. 7. 2017, č. 165, príloha: Prípad Miroslav Válek, s. II.

-ta-: Večer venovaný Miroslavovi Válkovi. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 21. 6. 2017, č. 23 – 24, s. 8.

MINÁČ, Vladimír: Báseň ako nevyhnutnosť. In: Nové slovo, 26. 10. 2016.
http://www.noveslovo.sk/c/Basen_ako_nevyhnutnost
(Z archívu: Príloha Nového slova Nedeľa č. 28/16. júla 1987, ročník VI.)

KARÁSEK, Ján: Miroslav Válek. Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Milovaný i nenávidený. (Pohnuté osudy). In: Hospodárske noviny, príloha Magazín, roč. 2, 12. – 14. 2. 2016, č. 6, s. 36 – 39.

KOPCSAYOVÁ, Iris: Nešťastný muž Miroslav Válek. In: Sme, roč. 24, 30. 1. 2016, č. 24, s. 8 – 9.
http://kultura.sme.sk/c/20082398/nestastny-muz-miroslav-valek.html

POSPÍŠIL, Ivo: Poezie a politika: básník mezi konjukturalismem, sebeobětováním, ostrakizací a osamělostí. In: Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2015, s. 159 – 169.

INŠTITORISOVÁ, Dagmar: Robinson hľadá loď, ktorá stroskotá (poézia Miroslava Válka v divadelnej réžii Romana Poláka). In: Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2015, s. 73 – 85.

ŠABÍK, Oliver: Fórum kultúrnej verejnosti. In: Literárny týždenník, 1. 7. 2015, č. 25 – 26, s. 24.

bj: Miroslav Válek: Zakázaná láska. In: Pravda, 20. 4. 2015.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/352323-miroslav-valek-zakazana-laska/

SMOLKOVÁ, Soňa: Slová, slová, slová Válkove. In: Pravda, roč. XXV, 4. – 5. 4. 2015, č. 78, s. 42.

OPOLDUSOVÁ, Jena: Prečo veľký básnik slúžil ľuďom, ktorí iným ubližovali. In: Pravda, roč. XXV, 31. 3. 2015, č. 75, s. 48.

DVOŘÁKOVá, Helena – PAVLAC, Peter: Nechcel som súdiť, hľadal som odpovede. In: Pravda, roč. XXV, 26. 3. 2015, č. 71, príloha Magazín, č. 13, s. 4 – 7.

MRÁZ, Peter: Na ceste (Slovenská literárna veda 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 36.

HOSTOVÁ, Ivana – MRÁZ, Peter: Reflexia minulosti (Ján Zambor: Niečo ako láska, niečo ako soľ. Miroslav Válek v interpretáciách; Jozef Tatár: Z poézie troch storočí). In: Knižná revue, XXIV, 16. 4. 2014, č. 8, s. 9.

BIZNÁROVÁ, Lucia: Každá báseň má svoj čas, ale čas básne je kratší, než si myslíš. (Kniha týždňa.) In: Pravda. Víkend, roč. XXIV, 18. októbra 2014, č. 240, s. 34.
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/334126-kniha-tyzdna-kazda-basen-ma-svoj-cas-ale-cas-basne-je-kratsi-nez-si-myslis/
(25. 10. 2014)

TOLLAROVIČ, Peter: Katolícky básnik Miroslav Válek. In: Vertigo, časopis o poézii a básnikoch, 2014, č. 3, s. 4 – 7.

POSPÍŠIL, Ivo: Spoza Moravy. Ján Zambor: Niečo ako láska, niečo ako soľ. Miroslav Válek v interpretáciách. (Z češtiny preložil Jaroslav Vlnka). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 9, s. 145 – 146.

ZAMBOR, J.: Niečo ako láska, niečo ako soľ. Miroslav Válek v interpretáciách. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2013. 249 s. ISBN 978-80-8119-075-9

HOCHEL, Igor: Slovakistika v Madride. In: Knižná revue, roč. XXII, 28. 11. 2012, č. 24, s. 8.

SZENTESIOVÁ, Lenka: Texty v kontexte (Slovenská literárna veda 2010). Démoni súhlasu i nesúhlasu. Dominik Tatarka, Miroslav Válek. In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XXVI – XXVII.

MIKULA, Valér: Od schematizmu k socializmu (Miroslav Válek: Ohýbači železa). (Braňo Hochel, ed.: Vývin slovenskej literatúry 50-tych rokov XX. storočia (1)). In: Rak, roč. XVI, 2011, č. 4, s. XXVII – XXXIII.

GÁFRIK, Michal: O démonoch v ľuďoch. Valér Mikula: Démoni súhlasu a nesúhalsu (Dominik Tatarka, Miroslav Válek). In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 1, s. 32 – 33.

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXVIII.

MIKULA, V.: Démoni súhlasu i nesúhlasu. Dominik Tatarka, Miroslav Válek. F.R. & G. 2010.

Autor neuved.: Slovenský knižný rok 2008 (Prémie Ceny Jána Hollého 2008). In: Knižná revue – príloha,  roč. XIX, 5. 8. 2009, č. 16 – 17, s. V.

SLIACKY, O.: Miroslav Válek. In: Sliacky, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2009.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

BALÁŽ, Anton: Kto stroskotá, nie je porazený (Rozhovor s českým básnikom Petrom Skarlantom o Miroslavovi Válkovi). In: Knižná revue, roč. XVII, 4. 7. 2007, č. 14 – 15, s. 9.

HALVONÍK, Alexander: Nedožité osemdesiatiny Miroslava Válka. In: Knižná revue, roč. XVII, 6. 6. 2007, č. 12, Spravodajca 1/2007, s. I.

MIKULA, Valér: Na noži – Až dozrieme? Ad: Na noži – Hodnotový výber so zlomyseľným koncom (Miroslav Válek: Básnické dielo). In: Knižná revue, roč. XVII, 31. 1. 2007, č. 3, s. 5 a 11.

CHMELÁR, Eduard: Na noži – Hodnotný výber so zlomyseľným koncom (Miroslav Válek: Básnické dielo). In: Knižná revue, roč. XVII, 3. 1. 2007, č. 1, s. 5.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

TOMÁŠ, Radoslav: Válkova Tramtária je v každom z nás (Miroslav Válek: Do Tramtárie). In: Knižná revue, roč. XV, 16. 3. 2005, č. 6, s. 3.

MORAVČÍK, Štefan: Miroslav Válek: DO TRAMTÁRIE. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 4, s. 124.

HOCHEL, B.: Miroslav Válek. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

VLNKA, Jaroslav: Básnik, ako ho poznáme. Miroslav Válek: Milovanie v husej koži. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 6, s. 113 – 114.

POVCHANIČ, Štefan: Z nových prekladov slovenskej poézie do francúzštiny. II. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 7 – 8, s. 114 – 125.

MIKULA, Valér: Rovina. (Interpretácia druhej časti zbierky Miroslava Válka Dotyky). In: Slovenská literatúra, roč. 49, 2002, č. 1, s. 20 – 30.

ZAMBOR, Ján: Nite (Interpretácia prvej časti zbierky Miroslava Válka Dotyky). In: Slovenská literatúra, roč. 49, 2002, č. 1, s. 7 – 19.

-df-, -jm-, -rm-: Umenie mája (No čo je krajšie? Miroslav Válek: Jesenná láska). In: Knižná revue, roč. XI, 16. 5. 2001, č. 10,  s. 3.

GAŠINEC, Eduard: Nedopovedané spisovateľské anekdotárium. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 6, s. 151 – 153.

DÚBRAVSKÁ, Domícia: Láska podľa Válka. Miroslav Válek: Jesenná láska. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. V. + 115, 1999, č. 12, s. 104 – 105.

HAJKO, Dalimír: Krkolomné kolotoče poézie II. 2. Roky nádeje, roky poézie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 85 – 101.

ANDRUŠKA, Peter: Miroslav Válek: Preklady. (Recenzia). In: Romboid, roč. XIII., 1978, č. 9, s. 80 – 82.