Miroslava Malovcová-Staníková

Žilina
Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave. Popri odborných publikáciách z oblasti botaniky napísala zbierku poviedok V mori života (1999) a knihu intímnej a duchovnej lyriky Zrkadlenie duše (2004). Krátke poviedky a iné texty uverejňuje i v almanachoch (Dotyky slova) a časopisoch (Slovenka, Daphne a i.). Čítať ďalej