Miroslava Vallová

11. 6. 1952
Bratislava

Ocenenia

Prémia Ceny Jána Hollého za rok 2007 za preklad Alexxandro Baricco: Tento príbeh