Miroslava Vallová

11. 6. 1952
Bratislava

Ocenenia

Cena Elsy Morante 2010 (Cenu udeľuje deľuje Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave)

Prémia Ceny Jána Hollého za rok 2007 za preklad Alexxandro Baricco: Tento príbeh

Prémia Ceny Jána Hollého za rok 2005 za prekald  Alberto Moravio: Konformista