Mišo Kováč-Adamov

24. 5. 1930
Zlaté Moravce
Pseudonym:
Adamov, M. Borkov, Elena Marčáková, Elena Mariášová, K. Michalov, Mišo K. Adamov, Martin Križava
Žáner:
dráma, editorská činnosť, literárna veda, odborná literatúra, pre deti a mládež, rozhlasová tvorba, scenáristika
Obč. m. Michal KOVÁČ. Roku 1946 – 51 študoval na gymnáziu v Zlatých Moravciach, 1951 – 56 slovenčinu a literárnu vedu, 1961 – 62 knihovníctvo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1969 – 70 muzeológiu na Filozofickej fakulte Univerzity J. E. Purkyňu v Brne. R. 1956 – 90 pôsobil v Matici slov. v Martine sprvu ako pracovník bibliografického oddelenia, 1966 – 71 riaditeľ Pamätníka slov. literatúry, 1971 – 90 pracovník Literárneho múzea, súčasne 1971 – 99 prednášal literárnu muzeológiu na univerzite v Brne, 1990 – 92 námestník ministra kultúry… Čítať ďalej