Mišo Kováč-Adamov

24. 5. 1930
Zlaté Moravce
Pseudonym:
Adamov, M. Borkov, Elena Marčáková, Elena Mariášová, K. Michalov, Mišo K. Adamov, Martin Križava
Žáner:
dráma, editorská činnosť, literárna veda, odborná literatúra, pre deti a mládež, rozhlasová tvorba, scenáristika

Výberová bibliografia

ČOMAJ, Ján: Dôstojné dielo o krásnej tradícii (Július Paštéka, Mišo Kováč Adamov, Augustín Maťovčík: Slovenské ľudové betlehemské hry). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 30. 1. 2019, č. 3 – 4, s. 12.

KOVAČKA, Miloš: Mišo Kováč-Adamov – 85. (Jubileá). In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 2, s. 25 – 26.

ŠAH: Pripomíname si. Mišo Kováč-Adamov – 85. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 5, s. 158 –159.

BELÁK, Blažej: Mišo Kováč Adamov: Hra o svätej Dorote. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 130, 2014, č. 10, s. 138 – 140.

ŠAH: Mišo Kováč-Adamov – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 5, s. 158.