Mojmír Groll

28. 7. 1940
Bratislava
Žáner:
rozhlasová tvorba, scenáristika

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si (Mojmír Groll – 80). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č, 7 – 8, s. 307.

ŠAH: Pripomíname si v júli. Mojmír Groll – 75. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7– 8, s. 315.

ŤAPAJOVÁ, Elena: Cez históriu k súčasnosti (Mojmír Groll: A slovo vzklíčilo (Rozhlasové hry)). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 14. 9. 2010, č. 19, s. 5.

VRBICKÁ, Eva: Variácie na historickú tému alebo Keď je v hre duša aj charakter tvorcu. Hovoríme s dramatikom a publicistom Mojmírom Grollom. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 2, s. 7 – 30.s. 89 – 96.

ŠAH: Mojmír Groll – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 7 – 8, s. 316.

JURČO, Ján: Vrcholky, planiny aj úžľabiny (slovenská rozhlasová hra na prahu tisícročia). In: Slovenské pohľady, IV. + 120, 2004, č. 2, s. 148 – 155.