Mojmír Groll

28. 7. 1940
Bratislava
Žáner:
rozhlasová tvorba, scenáristika

Životopis autora

R. 1954 – 57 študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Myjave, 1956 – 61 slovenčinu a hudobnú výchovu na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, 1970 – 75 popri zamestnaní na Katedre estetiky a estetickej výchovy UK. Po absolvovaní vojenskej prezenčnej služby (1961 – 63) pôsobil r. 1963 – 70 ako učiteľ na viacerých bratislavských školách, 1970 – 90 redaktor vysielania pre školy v Slov. televízii, 1991 redaktor časopisu Talent, od 1992 redaktor a napokon šéfredaktor dvojtýždenníka TELE plus. Pedagogické pôsobenie a práca s deťmi ho inšpirovali k tvorbe náučno-výchovných hudobných relácií a dramatizácií rozprávok pre televíziu a rozhlas, ktorým sa potom venoval profesionálne. Autor scenárov televíznych rozprávkových hier pre deti Ovčiar Peter (1969), Raz bol valach kráľom (1971), Maťko a princezná Uliana (1983), Ako sa husár učiteľom stal (1984) a i., televíznych sci-fi príbehov a fíčrov (Akcia malý vodný had, Otrávené ópium, Muž, ktorý sa dotkol slnka a i.). V spolupráci s rozhlasom popri tvorbe zábavných pasiem, kabaretov, zábavnych relácií, grotesiek a pod. je autorom rozhlasových hier s tematikou slov. i svetových dejín a ich osobností: Mier nie je korisť ani dar (1987), Návrat pána ministra (1996), Čas mágov (1997), A slovo rozklíčilo, Zrada grófa Mirabeaua (obe 1998), Omyl občana Robespiera (1999), Majster Johann (2000), Vigília kráľa Štefana (2002), Eniki-beniki (2002), Prekliatie Charlesa Baudelaira (2003).