Monika Kapráliková

Žáner:
odborná literatúra, literárna veda

Výberová bibliografia

HUČKO, Tomáš: Dôležitý návrat k Smrekovi, novinárovi. In: Kapitál, č.1, 2022 https://kapital-noviny.sk/dolezity-navrat-k-smrekovi-novinarovi/?fbclid=IwAR0N3fjC_GSN0455ICAKRfi02x4nWA7xJRX23OTQs4-gw3Gk6ggWZKuNSZM

Rádio Devín - Ars Litera zo 14.1. https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11442

LUKÁČKOVÁ, Viera: číta Moniku Kaprálikovú – a Jána Smreka (Monika Kapráliková: Za hranice provincie). In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 2, s. 94 – 97.

VANOVIČ, Július: "Ján Smrek a jeho Elán" (Monika Kapráliková: Za hranice provincie. Ján Smrek a jeho Elán). Recenzia. In: Tvorba, roč. XXVIII. (XXXVII.), 2018, č. 3, s. 75 – 76.

STANKOVÁ, Mária: Monika Kapráliková: Za hranice provincie. In: Dotyky, roč. XXX, 2018, č. 2, s. 62 – 63.