Nataša Hosťovecká

16. 5. 1954
Bratislava
Žáner:
poézia, próza, rozhlasová tvorba

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si (Nataša Hosťovecká – 65). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 5, s. 157.

VLNKA, Jaroslav: Ostrovania. Nata Hosťovecká: Ostrovy. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 113, 1997, č. 2, s. 114 – 116.