Nora Baráthová photo 1

Nora Baráthová

7. 6. 1944
Kežmarok
Žáner:
literatúra faktu, odborná literatúra, pre deti a mládež, próza, literárna veda

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si (Nora Baráthová – 75). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 6, s. 156 – 157.

MICHALČÍKOVÁ, Iveta: Nora Baráthová. Personálna bibliografia 2014. Poprad : Podtatranská knižnica, 2014, 220 s.

ŠAH: Pripomíname si (Nora Baráthová – 70). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 6, s. 158 – 159.

STANISLAVOVÁ, Z.: Nora Baráthová. In: Sliacky, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2009.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

VALCEROVÁ, A.: Nora Baráthová. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

STANISLAVOVÁ, Z.: Kontexty modernej slovenskej literatúry pre deti a mládež. Prešov 1998.

FARKAŠOVÁ, Etela: O láske a hrdosti (Nora Baráthová: Neľutujem, že som milovala). In: Knižná revue, roč. VIII, 8. 12. 1998, č. 25 – 26, s. 5.

BÁBIK, Ján – BARÁTHOVÁ, Nora: Na kežmarské príbehy treba niekoľko životov (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. VIII, 4. 3. 1998, č. 5, s. 12.

ILLÉŠOVÁ, Z.: Literárne profily 2. Košice 1996, s. 4 – 5.

STANISLAVOVÁ, Z.: Priestorom spoločenskej prózy pre deti a mládež. Prešov 1995.

ŠIKULA, B.: Atmosféra nie je všetko. In: Zlatý máj, 35, 1991, č. 3, s. 179 – 180.

ŽEMBEROVÁ, V.: Aj zradcom sa odpúšťa. In: Slovenské pohľady, 1980, č. 10.