Nora Baráthová photo 1

Nora Baráthová

7. 6. 1944
Kežmarok
Žáner:
literatúra faktu, odborná literatúra, pre deti a mládež, próza, literárna veda

Životopis autora

Nora BARÁTHOVÁ po štúdiu na Jedenásťročnej strednej škole v Kežmarku a slovenčiny a dejepisu na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove (1961 – 1967) pracovala  ako historička v Múzeu v Kežmarku. Pracovala tu vyše 40 rokov, v súčasnosti je na dôchodku.