Nora Grajciarová (Preusová)

28. 5. 1922
Ratková
Pseudonym:
Elena Matejková
Žáner:
poézia, pre deti a mládež
Nora Grajciarová študovala na učiteľskom ústave a učiteľskej akadémii v Bratislave, kde 1941 maturovala, 1942 absolvovala novinársky kurz na Filozofickej fakulte Slov. univerzity. Od r. 1949 pôsobila s pauzami ako učiteľka v Bratislave, najprv na podnikovej škole n. p. Vesna, potom na základných školách, od r. 1982 na dôchodku. Po časopisecky publikovaných básňach a prózach (Elán, Kultúra, Kultúrny život, Učiteľské noviny, Tvorba a i.) knižne debutovala… Čítať ďalej