Nóra Ružičková photo 1

Nóra Ružičková

17. 5. 1977
Bratislava
Žáner:
literárna veda, poézia, iné

Výberová bibliografia

BLAŠČÁK, Max: Recenzia. Modernému sa nie vždy dajú nájsť hranice. In: Vertigo, 2021, č. 3, s. 70 – 71.

HOSTOVÁ, Ivana: Z kníh, z jazyka, z poézie: Vystúpenia. Náčrt. In: Vlna (Manifest), roč. XXII, 2020, č. 82, s. 54 – 61.

HOSTOVÁ, Ivana: Donekonečna sa rozpínajúce informácie. Kniha týždňa (Nóra Ružičková – Marianna Mlynárčiková: ← abc →). In: Sme, roč. 27, 6. 4. 2019, č. 82, s. 14.

HRABČÁKOVÁ, Katarína: Od evolučnej individualizácie k individuálnej evolúcii (k poézii autorov a autoriek narodených v 70. rokoch 20. storočia). (Štúdia). In: Vertigo, 2017, č. 3, s. 13 – 27.

HOSTOVÁ, Ivana: nie ● poéziu podľa značky ● fontu ● gesta ● pózy ● ceny ● (ne)printovosti ● stupňa ● ušľachtilosti myšlienky (Slovenská nedebutová poézia 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 5.

PODRACKÁ, Dana: Cirkulácia sakrálneho v profánnom. Topos mesta. In: Myšlienkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech. Brno: Tribun EU s. r. o. , 2014, s. 161 – 169.

GAVURA, Ján: Slovenská poézia po postmoderne - k básnickým zbierkam 2012 – 2014.  In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 5 – 6, s. 88 – 94.

ŽILINSKÝ, Dominik: Mozog rozdelíme na malé ohňovzdorné misky. In: Glosolália, roč. 2, 2013, č. 1 – 2, s. 89 – 91.

ŠRANK, Jaroslav: Individualizovaná literatúra. Slovenská poézia konca 20. a začiatku 21. storočia z perspektívy nastupujúcich autorov. Bratisalva: Cathedra, 2013. 470 s.

HOSTOVÁ, Ivana: Žena a ž. In: Rak, roč. 18, 2013, č. 1, s. 44 – 47.

HOSTOVÁ, Ivana: Za zrkadlami postmoderny a iné. Slovenská nedebutová poézia 2012. In: Knižná revue, roč. 23, 2013, č. 14 – 15, s. I – VII.

SUCHÝ, Viktor – RUŽIČKOVÁ, Nóra: Skrytý pôvab uberania (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXII, 14. 11. 2012, č. 23, s. 19.

HOSTOVÁ, Ivana: Nóra Ružičková: Práce & intimita. In: T0P 5 (slovenská literárna a výtvarná scéna 2012 v odbornej reflexii), 2012, s. 78 – 89.
http://slovenskepohlady.webnode.cz/news/nora-ruzickova-prace-intimita-lucia-sekacova-.

GAVURA, Ján: Sochy, sochy, premeňte sa (na báseň)... (Nóra Ružičková: Práce & intimita). (Konfrontácie). In: Romboid, roč. XLVII, č. 10, 2012, s. 22 – 25.

ŠRANK, Jaroslav: Úsek častých úrazov (Nóra Ružičková: Práce & intimita). (Konfrontácie). In: Romboid, roč. XLVII, č. 10, 2012, s. 22 – 25.

SMOLAYOVÁ, Ľubica: Účinkom tohto cviku sa sen stáva skutočnosťou. In: Pravda, roč. 22, 2012, č. 237, s. 32.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/75637-kniha-tyzdna-ucinkom-tohto-cviku-sa-sen-stava-skutocnostou/

BRÜCK, Miroslav: (Ne)zachytené ozveny poézie. In: Knižná revue, roč. XXI, 2. 3. 2011, č. 5, s. 3.

PROKEŠOVÁ, Viera: Vrstva za vrstvou, vrstva za vrstvou, vrstva za... Nóra Ružičková: Paracelácia vzduchu (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 4. 6. 2008, č. 12, s. 5.

ŠRANK, Jaroslav: Rukopis nechaný vo vani. IV. (Problémy mladšej poézie, problémy s mladšou poéziou 20. storočia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 63 – 82.

BANČEJ, Maroš M.: Mikronauti a iní huncúti. In: Dotyky, 10, 1998, č. 9 – 10.

GAJANOVÁ, G.: Od Nóry. In: Dotyky, 10, 1998, č. 9 – 10.

CHROBÁKOVÁ, S.: Jemne a s dráždivou precíznosťou. In: Dotyky, 10, 1998, č. 9 – 10.

KASARDA, M.: Medzi presnosťou a mnohoznačnosťou. In: Dotyky, 10, 1998, č. 9 – 10.

GAVURA, Ján: O ponuke procesuálnej introspekcie. Nóra Ružičková: Mikronauti. (Recenzia). In: Dotyky, XI., 1999, č. 2, s. 40 – 41.

MACSOVSZKY, P.: Nóra Ružičková: Mikronauti. In: Romboid, 34, 1999m č. 3.

MARŠÁLEK, J.: Mikrosvet básne. In: Literárny týždenník, 12, 1999, č. 18.

ŠIMKO, J.: Škvrna: pilulka na hladine. In: OS, 3, 1999.

ŠRANK, J.: Objavovanie vnútorných vesmírov. In: Romboid, 34, 1999, č. 1 – 2.

ŠRANK, J.: Poklona mademoiselle Lazarus. In: Vlna, č. 4 – 5, 2000.

VOJTECH, M.: Únava z básnického textu. In: Kultúrny život, 1, 2000, č. 11.

GAVURA, J.: Nebadateľne pozorovaná, nepozorne badateľná. In: Romboid, 36, 2001, č. 1.

HAUGOVÁ, M.: Náhle (zdanlivé) vyzlečenie. In: Romboid, 36, 2001, č. 1.

BOKNÍKOVÁ, A.: Tkáčka osudov i bezbranná bytosť. Aspekt, 2002, č. 1.

HAUGOVÁ, M.: Nezdvojiteľné zdvojené ja. In: Romboid, 40, 2005, č. 4.

RÉDEY, Z.: Nestálosť, neuchopiteľnosť, nepostihnuteľnosť. In: Romboid, 40, 2005, č. 4.

MARČOK, V.: Dejiny slovenskej literatúry III. Bratislava 2004.

MIKULA, V.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava 2006.