Oldřich Kníchal

9. 1. 1939
Humenné
Žáner:
dráma, editorská činnosť, esej, literatúra faktu, odborná literatúra, poézia, próza

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si Oldřich Kníchal – 80). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 1, s. 151.

TOMÁŠ, Radoslav: Nie práve pozitívna nevšednosť (Oldřich Kníchal: Nekropolis). In: Knižná revue, roč. XVI, 4. 1. 2006, č. 1, s. 8.

WLACHOVSKÝ, Karol: Rekapitulácia minulosti a prítomnosti (Oldřich Kníchal: Zvony dolnozemské. Cesta k slovám). In: Knižná revue, roč. VI, 17. 7. 1996, č. 14 – 15, s. 5.