Oleg Pastier photo 2

Oleg Pastier

17. 4. 1952
Tekovská Nová Ves
—  15. 3. 2018
Žáner:
poézia, próza, publicistika, rozhlasová tvorba, iné

Stručná charakteristika

Pastierova samizdatová básnická tvorba, reflektujúca kontakty s českým disentom a cezeň aj s českou poéziou, vyšla v zbierke Plot. Prvá časť Duté ticho je popretkávaná dedikáciami priateľom, básnikom „mlčania“, ako J. Skácel, I. Blatný a i. Autorova poetika v nej osciluje medzi pocitovo vyhrotenými metaforami, evokujúcimi stíhanie, opustenosť autorov a sloganovým satirickým popevkom. Ich razanciu v druhej časti zbierky Tieň Chamraj vystriedali štvorveršia so vzorom v čínskej lyrike. Charakteristickým znakom Pastierovej tvorby sa stáva úsilie o striedmosť výrazu a variovanie motívu exilu ako stavu duše aj skutočného exilu. V cykle Oko za zub, v ktorom sa prihlásil k absurdným poetickým hrám srbského básnika V. Popu, reflektuje cez strohú surreálnu obraznosť bolestivý svet jednotlivca a jeho ľudskej intimity. Striedmosť Pastierovho výrazu nateraz vyvrcholila v cykle Možno. Verše obsahujúce jediné slovo vychádzajú z protikladov, ktoré symbolicky stupňujú relativizáciu vypovedaného. Autor akoby viedol nekončiaci sa rozhovor prinášajúci pokoj, vyrovnanosť, skepsu, premyslené i prežité, avšak podávané bez akejkoľvek agresivity, obžalovania či zatrpknutosti.