Oleg Pastier photo 2

Oleg Pastier

17. 4. 1952
Tekovská Nová Ves
—  15. 3. 2018
Žáner:
poézia, próza, publicistika, rozhlasová tvorba, iné

Výberová bibliografia

CABADAJ, Peter: Revoltujúca literatúra (30. výročie pádu komunistického režimu). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 2, s. 18 – 25.

MOJŽIŠ, Juraj: Olegov názor na básnickú skúsenosť (Spomíname). In: Fraktál, roč. 1, 2018, č. 1, s. 20.

GINDL, Eugen: Olegovo rodinné striebro (Spomíname). In: Fraktál, roč. 1, 2018, č. 1, s. 20.

ZAJAC, Peter: Olegov obraz živej kultúry (Spomíname). In: Fraktál, roč. 1, 2018, č. 1, s. 198.

CHROBÁKOVÁ REPAR, Stanislava: Olegov zmysel pre danú chvíľu (Spomíname). In: Fraktál, roč. 1, 2018, č. 1, s. 18.

ŠIKULOVÁ, Verona: Držať sa srdnato. Básne, niečoho pevného... Spomienka na Olega Pastiera. In: Pravda, 25. 3. 2018.
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/463581-drzat-sa-srdnato-basne-niecoho-pevneho-za-olegom-pastierom/

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Oleg Pastier bol prísny k sebe i k všetkému zlu. In: Pravda, 16. 3. 2018.
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/462473-oleg-pastier-bol-prisny-k-sebe-i-k-akemukolvek-zlu/

ANDREJČÁKOVÁ, Eva: Zomrel Oleg Pastier. In: Sme, 16. 3. 2018, roč. 26, 16. 3. 2018, č. 63, s. 15.

mk: Zomrel vydavateľ, disident Oleg Pastier. (15. 3. 2018)
https://www.omediach.com/ludia/12810-zomrel-vydavatel-disident-oleg-pastier

KVASNIČKA, Matúš: Zomrel disident, básnik a vydavateľ Oleg Pastier. In: Pravda, 15. 3. 2018.
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/462353-zomrel-disident-basnik-a-vydavatel-oleg-pastier/

ANDREJČÁKOVÁ, Eva: Oleg Pastier zakódoval, že človek človeku nesiaha na slobodu. In: Sme, 15. 3. 2018.
https://kultura.sme.sk/c/20781586/oleg-pastier-zakodoval-ze-clovek-cloveku-nesiaha-na-slobodu.html

BALOGH, Alexander: Nepohol som sa z miesta, ale už tu nie som. (15. 3. 2018)
https://dennikn.sk/1063632/nepohol-som-sa-z-miesta-ale-uz-tu-nie-som/

Autor neuved. (KORDA, E.): Vo veku nedožitých 66 rokov zomrel vydavateľ a spisovateľ Oleg Pastier. Video – pripomienka z odovzdávania Ceny Dominika Tatarku (2013) za samizdatový časopis Kontakt. (15. 3. 2018)
https://www.tyzden.sk/kultura/22112/cena-dominika-tatarku-1/

TRUSTED: Zomrel publicista Oleg Pastier, patrí k zakladateľom VPN. (15. 3. 2018)
https://theworldnews.net/sk-news/zomrel-publicista-oleg-pastier-patri-k-zakladatelom-vpn

ŠAH: Oleg Pastier – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 4, s. 159.

CSIBA, Karol: "Úryvok" z minuloročnej zostavy próz (tridsať kníh a ešte jeden malý literárny apendix). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 12.

MÚTALA, Ján – PASTIER, Oleg: Oleg Pastier: Vážne ochorenie je skúškou dospelosti (Rozhovor). (12. 1. 2015)
https://www.slovenskypacient.sk/oleg-pastier-vazne-ochorenie-je-skuskou-dospelosti/

PÚČEK, Ján: Neúnavnosť listov & diárov. Ivan Kadlečík, Oleg Pastier: Krúženie. (Recenzia). In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 2, s. 47 – 48.

ANDREJČÁKOVÁ, Eva: Ako sme vydávali, čo sme chceli čítať. In: Sme, roč. 23, 29. 5. 2015, č. 122, s. 15.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Ivan Kadlečík a Oleg Pastier: Krúženie (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 11. 2. 2015, č. 3, s. 6.

-DZ-: Do redakcie prišlo. Karol Chmel: Batéria; Valerij Kupka: Zabudnutá štvrtá strana; Ivan Kadlečík – Oleg Pastier: Krúženie; Lučík-Štrpka-Repka: Poker s kockami ľudu. In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 1, s. 45 – 46.

MOJŽIŠ, Juraj: Krúženie nad časmi časov. Kniha týždňa: Ivan Kadlečík – Oleg Pastier: Krúženie. In: Pravda, roč. XXV, 3. 1. 2015, č. 2, s. 30.

KADLEČÍK, Ivan – PASTIER, Oleg: Krúženie. In: Knižná revue, roč. XXIV, 10. 12. 2014, č. 25 – 26, s. 13.

Autor neuved.: Literárne ocenenia. In: Knižná revue, roč. XXIV, 26. 11. 2014, č. 24, s. 4.

CSIBA, Karol: Jednoducho z prózy 2013 (30 x 30 x 30). Slovenská próza 2013. In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 14 – 15.

MOTÚZOVÁ, Lenka: Gramotnosť prežitia (Zostavil Oleg Pastier). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXIV, 19. 3. 2014, č. 6, s. 5.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Listy sú dobré, ale stretnutie je lepšie: In: Pravda,19. decembra 2014.

HEVIER, Daniel: Len si prečítajte, otvárači, naše listy! In: Sme, 9. októbra 2014.

PÚČEK, Ján: O nájdených kameňoch alebo trojnásobné putovanie Olega Pastiera za ozvenami tichých hlasov. Pastier, Oleg: Za ozvenou tichých hlasov. In: Tvorba, roč. XXIV. (XXXIII.), 2014, č. 1, s. 39 – 40.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Oleg Pastier: Za ozvenou tichých hlasov III (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIV, 2. 4. 2014, č. 7, s. 4.

-bb-: Tatarkovské večery. In: Knižná revue, roč. XXIII, 20. 3. 2013, č. 6, s. 2.

TASR: Cenu Dominika Tatarku za rok 2012 získal Oleg Pastier. (13. 3. 2013)
http://www.teraz.sk/kultura/cena-dominik-tatarka-2012/40197-clanok.html

HOSTOVÁ, Ivana: K dôvodom nesmelej radosti (Slovenská nedebutová poézia 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14 – 15, príl. s. 7.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Krása poézie nie je v háji, je v haiku! (Haiku,haiečku, haiku zelený) In: Knižná revue, roč. XXII, 22. 2. 2012, č. 4, s. 7.

PAVLIGOVÁ, Mária: Esencia poézie. Haiku, haiečku, haiku zelený. Sedemnásťslabičná antológia. Zostavil Oleg Pastier a Mávnutie krídel. 412 slovenských haiku. Kol. autorov. In: Tvorba, roč. XXII. (XXXI.), 2012, č. 2, s. 36.

PAVLIGOVÁ, Mária: "Táto kniha je iná..." Oleg Pastier: Za ozvenou tichých hlasov (Šesť príbehov, šesť koláží)). In: Tvorba, roč. XXII. (XXXI.), 2012, č. 1, s. 27.

MRÁZ, Peter: Svedectvo (Iavn Kadlečík – Oleg Pastier: Spytovanie). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 22. 6. 2011, č. 13, s. 5.

STANKOVÁ, Mária: Kultúrny hladomor / hlad po kultúre. Ivan Kadlečík – Oleg Pastier: Spytovanie. In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 2, s. 42 – 43.

SVORADOVÁ, Veronika: Je nevyhnutné veriť vo svoju utópiu. Ivan Kadlečík – Oleg Pastier: Spytovanie. In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 2, s. 41.

ZAJDEN, Michal: Ivan Kadlečík, Olega Pastier: Spytovanie. In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 1, s. 31 – 32.

KUCBELOVÁ, Katarína: Bežme, kým stopa nezhorí (recenzia Pohybliví nehoria) In: Pravda, 29. augusta 2010

BALOGH, Alexander: čaro protiľahlého brehu. In: Sme, 9. 1. 2009.

BANČEJ, Maroš M. – PASIER, Oleg: Všetky možnosti máme, je len na nás, ako a na čo ich využijeme (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVII, 24. 10. 2007, č. 22, s. 12.

ŠRANK, Jaroslav: Rukopis nechaný vo vani. IV. (Problémy mladšej poézie, problémy s mladšou poéziou 20. storočia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 63 – 82.