Oľga Lajdová

19. 8. 1943
Bratislava
—  22. 1. 1985
St. Thomas (Panenské ostrovy, USA)
R. 1957 – 62 študovala tanečný odbor na konzervatóriu, 1965 – 71 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1962 – 63 bola baletkou Št. divadla v Košiciach, 1963 – 65 SND, 1971 – 72 lektorkou na Vysokej škole múzických umení, 1972 – 73 učiteľkou jazykovej školy, od r. 1973 pôsobila ako prekladateľka v slobodnom povolaní v Bratislave. Venovala sa prekladateľskej činnosti z modernej anglickej, americkej, írskej (H. Pinter, A. Storey, B. Behan, P. White a i.), španielskej, argentínskej a mexickej literatúry (M. Rojas, J. Prieto, L. Spota a i.), najmä prózy a… Čítať ďalej