Oliver Bakoš photo 1
Foto Peter Procházka (2001)

Oliver Bakoš

29. 12. 1953
Bratislava
Žáner:
esej, próza
Oliver Bakoš sa narodil 29. decembra 1953 v Bratislave. Po absolvovaní stredoškolského štúdia pokračoval v štúdiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor estetika – filozofia. Po jeho absolvovaní sa stal asistentom na Katedre filozofie. V roku 1984 obhájil dizertačnú prácu na tému „Metodologický aspekt krásna v nemeckej klasickej estetike“. V rokoch 1985 – 1987 absolvoval stážový… Čítať ďalej