Oliver Rácz

21. 1. 1918
Košice
—  4. 7. 1997
Bratislava
Pseudonym:
Karpáty Anna, Peter Ragan
R. 1928 – 36 študoval na maďarskom reálnom gymnáziu v Košiciach, 1936 – 38 maďarčinu, dejepis a francúzštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1938 – 41 na pedagogickej fakulte vysokej školy v Segedíne, 1958 – 60 absolvoval postgraduálne štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1938 – 41 pôsobil ako učiteľ na slov. meštianskej škole, 1941 – 42 predavač a účtovník v drevoobchode v Košiciach, potom učiteľ na cirkevnej strednej škole v Abaújszántó, 1942 – 45 vojak v maďarskej armáde, člen ľudovej milície, 1945 – 69 úradník a… Čítať ďalej