Ondrej Čiliak

1. 9. 1951
Nováky
—  7. 5. 2012
Bojnice
Žáner:
poézia

Výberová bibliografia

-lek-: Literárna jar Ondreja Čiliaka (Literárne súťaže). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 14. 2. 2018, č. 5 – 6, s. 15.

TASR: Zomrel básnik Ondrej Čiliak. (7. 5. 2012)
https://www.teraz.sk/kultura/zomrel-basnik-ondrej-ciliak/7494-clanok.html

RÉDEY, Zoltán: Veľa zbierok – málo poézie (Slovenská poézia 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XII.

ŠAH: Ondrej Čiliak – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 9, s. 158.

ŠAH: Ondrej Čiliak.  (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 9, s. 158.

REISEL, Marián: Poézia s dvojitým dnom. In: Romboid, roč. XIII., 1978, č. 9, s. 61 (57 – 61)..