Ondrej Čiliak

1. 9. 1951
Nováky
—  7. 5. 2012
Bojnice
Žáner:
poézia

Životopis autora

Ondrej ČILIAK sa narodil 1. septembra 1951 v Novákoch. Stredoškolské štúdiá absolvoval v Prievidzi (maturoval r. 1970), nadstavbové štúdium knihovníctva r. 1970 – 72 v Martine, potom študoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pracoval ako metodik v Okr. knižnici a redaktor v Mestskom kultúrnom stredisku v Prievidzi, od r. 1990 sa venoval profesionálne novinárstvu. Po časopiseckých začiatkoch (Nové slovo, Smena, Slov. pohľady a i.) debutoval zbierkou básní Ústami spravodlivých (1973). Ďalšie zbierky básní Podhorské hladiny (1977), Čistá po dotyku (1980), Tváre v zrkadle (1981), Cesta do nežnosti (1981), Aréna (1986), Planetárium (1990), bibliofília Ostré ticho (1999), Dobrý vietor (2001) a Hudba zo stromov (2009). Je zostavovateľom publikácií o dejinách, pamiatkach a dejateľoch hornej Nitry. Zomrel 7. mája 2012 v Bojniciach.