Ondrej Debnárkin

Očová
Žáner:
poézia
Po absolvovaní Vysokej školy technickej pracoval ako revident Menového úradu v Bratislave. R. 1948 emigroval a usadil sa v Kanade, od 1955 redigoval časopis Slov. hlas. Knižne debutoval básnickou zbierkou Vrásnenie veku (1946). Autor exilových kní veršov Zjavným hlasom (1952) a Ozveny zámoria (1955). V neskoršom obdobi publikoval svoje básne a krátke prózy v rôznych krajanských časopisoch, kalendároch a zborníkoch (Slov. obrana, Národne noviny, Slov. hlas, Národniarsky kalendár a i.). Ako redaktor Slov. hlasu napísal množstvo úvodníkov, úvah a … Čítať ďalej