Ondrej Herec photo 3

Ondrej Herec

7. 7. 1944
Budapešť (Maďarsko)
—  22. 10. 2020
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, odborná literatúra, prekladateľská činnosť

Životopis autora

Ondrej HEREC sa narodil 7. júla 1944 v Budapešti. Po maturite na gymnáziu v Banskej Bystrici študoval chémiu na VŠCHT v Prahe, sociológiu na FF UK v Bratislave, neskôr medzinárodné právo na FF UK a v Štrasburgu. Pracoval vo výskume, po roku 1990 na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako riaditeľ Centra OSN (1993 - 2001), člen Vládneho výboru Rady Európy a i. Prednášal teóriu a metodológiu sociálnej politiky na Univerzite Komenského a teóriu populárnej kultúry na viacerých univerzitách. Je spoluzakladateľom a organizátorom súťaže O cenu Gustáva Reussa (1 500 poviedok od 500 autorov predstavuje vyše 90% pôvodnej slovenskej fantastiky v rokoch 1990 – 2002). Vytvoril priestor, ktorý formoval celú novú generáciu autorov pôvodnej slovenskej fantastiky a pomohol prekročiť publikačný prah mnohým dnes známym autorom. Je autorom vyše tridsiatich výskumných prác a štúdií zo sociálnej politiky a sociológie kultúry. Prezentoval sa v literárnych časopisoch a v rozhlase. Zomrel 22. októbra 2020.